Međunarodni dan GIS-a

Učenici dodatne nastave geografije sedmog razreda sa svojom su učiteljicom Danijelom Perenc-Jaušovec 16. studenoga 2022. sudjelovali u obilježavanju Međunarodnog dana GIS-a u Srednjoj školi Prelog. 

GIS je informatički sustav za prikupljanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka. Korištenjem GIS-a možemo razumjeti, vizualizirati i interpretirati podatke te razvijati vještinu prostornog razmišljanja koje nam omogućuje efikasnija rješenja. GIS obrađuje prostorne podatke iz različitih izvora, ali omogućuje i stvaranje novih prostornih informacija koje doprinose stjecanju novoga znanja o prostoru.

Učenicima je vrlo zanimljiva izrada vlastitih geografskih karata. Naučili su kako ispričati priču te izraditi 3D scenu grada.