Erasmus akreditacija

Naša škola nastavlja rasti i razvijati se unutar Erasmus+ programa. Školi je odobrena Erasmus akreditacija u kategoriji odgoja i općeg obrazovanja za razdoblje do 2027. godine.

Akreditacijom škola će uspostaviti model za cjelovito i sustavno poučavanje i učenje o klimatskim promjenama i potporu održivom razvoju, cjelovit razvoj digitalne inteligencije u obrazovanju na principu otvorenosti, pravednosti i inkluzivnosti te kontinuirano razvijati i jačati psihološku otpornosti i osnaživati mentalno zdravlje učenika, smanjiti stigmatizaciju vezanu uz mentalne poteškoće.

Za ostvarivanje ciljeva u petogodišnjem razdoblju, školi je na godišnjoj razini osigurano 30 mobilnosti učenika i 26 mobilnosti za učitelje i stručne suradnike.