Povijest škole

Povijest škole

I. osnovna škola u Čakovcu uistinu je prva jer je izrastala iz nesigurnih povijesnih koraka u stalnim oblicima poučavanja mladeži Čakovca i njegove bliže okolice. Veći broj učenika i uhodaniji nastavni rad, kanonski vizitator zagrebačke biskupije bilježi u Čakovcu krajem 18. stoljeća, navodeći Matiju Fabrija kao prvog učitelja i postojanje školske zgrade. Problemi nedostatnog i nefunkcionalnog školskog prostora najuspješnije su se rješavali polovicom 19. stoljeća kada je Međimurje ponovno pripojeno Hrvatskoj. Godine 1857. u Čakovcu su dvije osnovne škole (katolička i židovska) s 558 učenika i 4 učitelja. Vraćanjem Međimurja Mađarima 1861. godine Mađari posebnom upornošću nastavljaju politiku mađarizacije osnivanjem i podržavljenjem međimurskih osnovnih škola. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Mađari u Međimurju grade nekoliko reprezentativnih, funkcionalnih školskih zgrada. Tako je 1888. godine izgrađena zgrada učiteljske škole, 1898. zgrada građanske škole – današnja I. osnovna škola, a 1902. g. zgrada čakovečke pučke škole. Oslobođenje Međimurja 1918. godine međimursko osnovno školstvo ustrojava se u duhu postojećih školskih zakona i prosvjetne politike. U kontekstu zahtjeva školske i prosvjetne politike razvijala se i uspješno djelovala u povijesnom kontinuitetu i I. osnovna škola u Čakovcu.