Golf2

Golf2 je računalna igra izrađena u alatu Unity 2022.2.2, koristeći programske jezike C# i Python. 

Autori igre su Saša Ovčarić i Nikola Dolenec, učenici 8.c razreda.

Igra je izrađena za sudjelovanje i predstavljanje na natjecanju iz informatike u kategoriji Razvoj softvera.

Screencast

Detaljan opis rada