Izvješća

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

siječanj 2024.

veljača 2024.

ožujak 2024.

travanj 2024.


IZVJEŠĆA 2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana 2023. preuzmite u prilogu

Obrazloženje uz izvršenje financijskog plana za 2023. preuzmite u prilogu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2023. preuzmite u prilogu

Referentna stranica preuzmite u prilogu

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanci, Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza ,  Izvještaju  o obvezama  i Izvještaju  o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje  01.01. do 31. 12. 2023. godine preuzmite u prilogu


IZVJEŠĆA 2022.

Izvještaj o izvršenju finacijskog plana 2022. preuzmite u prilogu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA preuzmite u prilogu

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanci, Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza ,  Izvještaju  o obvezama  i Izvještaju  o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje  01.01. do 31. 12. 2022. godine preuzmite u prilogu