Ponude

Zapisnik s roditeljskog sastanka

Zapisnik Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za ostvarivanje terenske nastave

Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (“Narodne novine”, broj 67/2014.,  81/2015., 53/2021), izričito je navedeno kako je obveza Povjerenstva na naslovnoj internetskog stranici školske ustanove objaviti popis odabranih ponuda po izvršenom javnom pozivu.

Predstavljene ponude roditeljima za terensku nastavu učenika osmih razreda,  održat će se na zajedničkom  roditeljskom sastanku u utorak, 6. lipnja 2023. godine s početkom u 18,45 sati u maloj sportskoj dvorani, gdje će se sukladno članku 12. stavku 5. i 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole donijeti odluka o odabiru ponude.

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, 1/2023

Ponude slati u zatvorenoj omotnici do 25. svibnja 2023. godine na adresu:

I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC

Kralja Tomislava 43

40000 ČAKOVEC

s naznakom:

“Javni poziv 1/2023. – NE OTVARAJ”