Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje i razrješuje: Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika, Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole, osnivač tri člana. 

Članovi Školskog odbora

Matija Horvat – predsjednik – predstavnik Učiteljskog vijeća

Silvija Martišek – predstavnik Radničkog vijeća

Vlasta Žnidarić – predstavnik Učiteljskog vijeća

Christine Šagi Kovač – predstavnik Vijeća roditelja

Hrvoje Novaković – predstavnik Grada Čakovca

Tibor Rodiger – predstavnik Grada Čakovca

Željko Knok – predstavnik Grada Čakovca