Udžbenici i drugi obrazovni materijali

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN, br. 116/2018.) sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima  osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (NN, br. 46/2019).

Sredstvima državnog proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici obveznih i izbornih predmeta. Sredstva nisu osigurana za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava  (radne bilježnice, zbirke zadataka, radni materijali za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi, udžbenici za Glazbenu kulturu 1. – 3. razred i dr.).

U nastavku se nalaze popisi odabranih udžbenika po razredima koji će se koristiti u školskoj godini 2023./2024.

 

 
Udžbenici iz stranih jezika za prve razrede naručit će se naknadno.
Likovne mape za sve razrede naručivat će se preko škole.

Drugi obrazovni materijali

Grad Čakovec donio je Odluku o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala u šk. godini 2023./2024. Odluku i pripadajući obrazac preuzmite u nastavku.

U nastavku se nalaze popisi odabranih drugih obrazovnih materijala po razredima koji će se koristiti u školskoj godini 2023./2024.

Popis drugih obrazovnih materijala za učenike prvih razreda u l. osnovnoj školi Čakovec, objavit će se prvi dan nastave s obzirom da još nisu formirani razredni odjeli.