Vizija i misija

Misija škole

Suradnjom svih dionika omogućiti razvitak sredine u kojoj će se dijete osjećati sigurno, zadovoljno i voljeno. Škola koja će poticati razvoj svih njegovih potencijala korištenjem suvremenih metoda i načina rada. Škola u pozitivnom školskom ozračju kojem se promiče jednakost i međusobno poštovanje, koja će pružiti učenicima sveobuhvatno obrazovanje i ključne kompetencije koje će ih osposobiti za daljnje školovanje te za život i rad na poslovima budućnosti, pružajući im potrebne vještine i znanja da bi izrasli u mlade ljude koji razmišljaju globalno u društvenom i kulturnom kontekstu. Svoju misiju škola ostvaruje kroz obvezne, izborne predmete, izvannastavne aktivnosti, dodatan i dopunski rad te kroz provođenje različitih projekata na županijskom, državnom i međunarodnom nivou.

 

 

Naša je vizija

stvoriti suvremenu školu čiji učenici razvijaju vrijedna životna postignuća čineći ih tako ljudima spremnim za život u globalnom društvu,

odgoj i obrazovanje  uspješnog, odgovornog i sretnog učenika koji se razvija uz poticaj učitelja i uz podršku svih ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa,

postati digitalno zrela škola koja će korištenjem IKT-a u učenju i poučavanju unaprijediti način stjecanja i primjene novih znanja te pritom omogućiti individualizirani pristup učenicima i neprekidan razvoj digitalnih kompetencija učitelja i učenika,

učenik koji će svojim znanjem, vještinama i kompetencijama biti osposobljen i spreman za daljnje školovanje i izazove budućnosti.

 

Knjiga je san koji držiš u ruci. - Neil Gaiman