Radnici

Učitelji razredne nastave

Učitelji hrvatskog jezika

Učitelji stranog jezika

Učitelji fizike, kemije i biologije

Učitelji matematike, geografije i povijesti

Učitelji informatike i tehničke kulture

Učitelji likovne i glazbene kulture

Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

Vjeroučitelji

Ravnatelj i stručni suradnici

Administrativno osoblje

Tehničko osoblje