Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
 
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 
Odluka o razvrstavanju imovine u proizvedenu dugotrjnu imovinu i sitan inventar