Procedure

Procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama i pravovremenog plaćanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava