Pravo na pristup informacijama

Ove stranice namijenjene su ispunjavanju obveza koje za I. osnovnu školu Čakovec  kao pravnu osobu s javnim ovlastima proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

· pisanim putem na poštansku adresu Škole:

I. osnovna škola Čakovec

Kralja Tomislava 43

40 000 Čakovec

· putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

ured@os-prva-ck.skole.hr

·  telefonom na broj:

040/ 395 157

·  usmenim putem:

 osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole za vrijeme radnog vremena tajnice od 7-15 sati

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

1.     naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

2.     podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

3.     ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

4.     tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja  upravnih pristojbi.

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku.“

Dokumenti

Savjetovanje s javnošću

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama određena je obveza provođenja savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa odnosno općih akata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu