Rubbish produced at school

Učenici su vagali količinu smeća nastalog u dva dana, Napravili su dijagram koliko smeća prozvode mlađi, a koliko stariji učenici. Također su uvidjeli koje smeće nastaje u školi. Učenici su intervjuirali jedni druge kako bi saznali kojim metodama se može ograničiniti količina smeća. Također su intervjuirali domara škole koji im je objasnio koja je školska politika o smeću kako bi se postiglo odgovorno gospodarenje otpadom.

https://youtu.be/BE82L9HfUXQ: Rubbish produced at school https://padlet.com/majahizman/interview-of-students-about-their-attitude-about-trash-clean-bmwo1ijuh3lev7aj: Rubbish produced at school Više informacija: Rubbish produced at school