Božićni sajam i priredba

Svjetski dan GIS-a

GIS je geografski informacijski sustav – sustav za prikupljanje, analizu i prikaz podataka koji imaju geografsku komponentu. Podaci se organiziraju u slojeve koji se vizualiziraju pomoću digitalnih karata. Svjetski dan