Polaganje ispita iz pojedinog predmeta i preispitivanje ocjene iz vladanja

POLAGANJE ISPITA IZ POJEDINOG NASTAVNOG PREDMETA I PREISPITIVANJE OCJENE IZ VLADANJA (članak 76. stavci 1.-7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – dalje ZOOOSŠ ) 

U slučaju nezadovoljstva zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta roditelji učenika ili (punoljetni) učenik u roku od dva dana od završetka nastavne godine mogu podnijeti zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom.  

U roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se polaganje ispita pred povjerenstvom. Povjerenstvo ima tri člana koje određuje učiteljsko/ nastavničko vijeće, a (prolazna ) ocjena povjerenstva je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ni tražiti polaganje ispita pred novim povjerenstvom. 

Ako je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad.   

Nastavna godina završava 21. lipnja 2023. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta ove godine je  22. lipnja 2023. unatoč blagdanu (zahtjev se može ponijeti putem maila)  i 23. lipnja 2023. 

Rok za polaganje ispita je 26. lipnja 2023.