Raspored rada za učenike koji se upućuju na dopunski rad

Raspored rada za učenike koji se upućuju na dopunski rad od 26. do 30. lipnja 2023. godine:

Matematika (Sanja Murk) 8,30 – 11,00

Kemija (Renata Najman) 9,00 – 10,30

Matematika (Aleksandar Jerosimić) 9,45 – 11,15

Geografija (Danijela Perenc Jaušovec) 

                          5.raz – 8,15 – 9,45

                          6.raz – 9,00 – 10,30